top of page

 

Konstakademiens priser, belöningar och stipendier 2023 

https://konstakademien.se/konstakademiens-priser-beloningar-och-stipendier-2023/

Martha Larssons Romstipendium år 2023

 

Måleri möter vårt synfält likt en mjuk dimma. Det gåtfulla färgspelet tangerar känslan av ljus som både rör sig framför oss och reflekteras på vår kropp.Handens åverkan på ytornas topografi vittnar om skapandeprocessens koreografiska ingivelser och bryter samtidigt upp bildens dimensionella begränsningar. Från platsen framför duken kan vi kontemplera naturen och vår plats på jorden, med ett slags förnimmelse av hur tiden omsluter oss genom livet.

 

Review by Susanna Slöör Befriande mix av extra allt, Konstfacks vårutställning, Master, Stockholm, 2022.05.21  

https://www.omkonst.se/22-konstfack-master.shtml

"På pressvisningen bjöd Sofia Heinonen på ett helt färdigställt andningshål av måleri. Processen är långsam och lager på lager av väl gnuggade färglager skapar en oskärpa som öppnar ett djup in i målningarnas imaginära rum. Förvillelsen förstärks av ytans inpräglade skrap och klotter."

C-print journal 2022 

https://www.c-print.se/post/degree-exhibitions-season-konstfack

Sofia Heinonen, Fine Art (@sofia.heinonen). Sofia’s part of the exhibition in essence is presented as yet another iteration of her solo exhibition, held inside a spacious room of her own. A look at this painting, be it mediated through a snap, ought to tell you; a vigorous painter is on the rise! Keep an eye out.

Ulla Strängberg, Heinonen – ett namn att lägga på minnet, Jönköpings Posten 2020.02.27

https://www.jp.se/2020-02-27/heinonen--ett-namn-att-lagga-pa-minnet

Restaurang Riche 2023 

https://riche.se/events/fuktig-stilla-vagga-sofia-heinonen-pa-riche/

 

 

Konstfack, Sofia och Sofia får stipendier från Konstakademien 2023 

https://www.konstfack.se/sv/Aktuellt/Nyheter-och-pressmeddelanden/2023/Konstfacksalumner-far-stipendier-fran-Konstakademien/

 

 

Kungen gav konststipendium till Sofia. Jönköpings Posten, Peter Furst 2023.02.26 

https://www.jp.se/2023-02-26/kungen-gav-konststipendium-till-sofia

bottom of page