top of page

FUKTIG, STILLA, VAGGA, Konstfack 2022 

 

Masterprojektet Fuktig, stilla, vagga består av målningar i vilka jag arbetat med teman utifrån kroppsliga erfarenheter. Jag har därför valt ett format nära min egen kropp, det stående formatet. Skalan hjälper mig att försätta mig i ett tillstånd av ”flow”. Ett villkorslöst varande där jag får tillgång till kroppsminnen i min konstnärliga process. När jag sträcker ut armarna räcker mina händer precis om målningens ytterkanter. Kanten öppnar upp möjligheten för mig att förmedla processen till betraktaren, vilket leder till en en tidsförflyttning mellan måleriakten och nuet. Kanterna är ett resultat av en oförutsägbar process, som skapas genom friktion. Där jag ibland byter ut penslarna mot vardagsföremål, i syfte att skapa motstånd. När jag målar med däcket så resulterar det i avtryck. 

Avtrycken resulterar ibland i en automatisk skrift som befinner sig i ett gränsläge mellan skrift och måleri. I vissa språk används samma ord för att både måla och skriva. Skriften är inte läsbar i form av bokstäver, utan kan tolkas som tecken. Genom tecknen och penseldragen har jag möjlighet att reflektera över existentiella frågeställningar, som speglar världen som abstrakt där gränsen mellan illusion och realitet ofta är tvetydig. 

Kombinationen av abstraktioner och naturens fenomen, vilket är en viktig del av mitt konstnärskap, är starkt kopplad till minnen av fysiskt befinna på olika geografiska platser. I praktiken har pendlandet mellan stad och landsbygd en avgörande inverkan på mina färgval. I staden upplever jag aldrig riktigt mörker och inte heller tystnad. Saknaden efter de här företeelser har påverkat tematiken i mitt måleri och väckt mitt intresse för ljus. Upplevelsen av abstrakta ljusfenomen använder jag mig av i måleriet. Genom gestmåleriet lyckas jag även ibland genom ett flödesetillstånd nå den villkorslösa närvaron. Jag upplever det som en frigörelse av det undermedvetna. Under akten finns det inget utrymme för tvivel eller omtagningar, för om jag tillåter mig själv att tvivla, visar det sig också i resultatet.

//

Moist, still, cradle at Konstfack 2022 

My degree project Moist, still, cradle consists of paintings in which I have worked with themes based on bodily experiences. I have therefore chosen a format close to my own body size. The scale helps me reach a state of ”flow”. An unconditional existence where I gain access to body memories in my artistic process. When I extend my arms, my hands just about reach around the painting’s outer edges. The edges are central in the project. The edge opens up the possibility for me to relay the painting process to the viewer. When that edge is allowed to represent the process, there is a time shift from the act of painting to the present.

 

I work with friction in my painting. Therefore, I sometimes replace the brushes with everyday objects in order to create resistance. When I paint and using non traditional painting tools like for instance a tire, it does result in an imprint. Through gestural painting, I manage to reach the unconditional presence. During the execution, there is no room for second attempts; the gestural painting is a quick process with only one try. If I let myself doubt, it is reflected in the result.

 

The combination of abstractions and natural phenomena—which are an important part of my art— is strongly linked to memories of being physically present in different geographical locations. I am also interested in the movement between these places; the journeys between the fixed and the temporary points of my life. In practice, commuting between urban and rural areas has a decisive impact on my colour choices. In the city, I never experience real darkness, nor silence. In the countryside, on the other hand, the circadian rhythm and transitions of light are constantly present.The lack of these phenomena has affected the theme of my painting and aroused my interest in light as well as my preference for colours reminiscent of nature. In the studio, where my need for silence is constant, I try to recreate these moods.

 

3.sofia.heinonen copy.jpg
sofia.heinonen.jpg
4.sofia.heinonen.jpg
sofia.heinonen.jpg
sofia.heinonen.jpg
sofia.heinonen.jpg
sofia.heinonen.jpg
sofia.heinonen.jpg
sofia.heinonen.jpg

 Circle (while time is),148x238 cm. Oil on linen. 2022  © Photo: Sofia Heinonen 

sofia.heinonen.jpg

Waves moves over edges go without, 150x100 cm. Oil on cotton. 2022 © Photo: Sofia Heinonen 

sofia.heinonen.jpg

The edge (while time is), 210x148 cm. Oil on linen. 2022 © Photo: Sofia Heinonen 

sofia.heinonen.jpg

Imprint (while time is), 213x148 cm. Oil on linen. 2022 © Photo: Sofia Heinonen 

sofia.heinonen.jpg

Imprint (while time is), 213x148 cm. Oil on linen. 2022. Detail image © Photo: Sofia Heinonen 

sofia.heinonen.jpg

Imprint (while time is), 213x148 cm. Oil on linen. 2022. Detail image © Photo: Sofia Heinonen 

sofia.heinonen.jpg

Time (sepia, permanent yellow green) 2022, 150x100 cm. Oil on cotton. 2022 © Photo: Sofia Heinonen 

sofia.heinonen.jpg

Time (sepia, permanent yellow green) 2022, 150x100 cm. Oil on cotton. 2022. Detail image © Photo: Sofia Heinonen 

 

065A7823.jpg

 Moist, still cradle. 41x33 cm. Oil, acrylic and modeling paste on linen. 2022 © Photo: Sofia Heinonen 

sofia.heinonen.jpg
bottom of page